bezienswaardigheden in de omgeving; Kerk en toren van Slochteren

Op deze pagina;

Bezienswaardigheden in de directe omgeving van de camperplek met achtergrond informatie en activiteitenagenda

  • Kerk en toren van Slochteren
  • Groninger Borgenpad – wandelroute vanaf de Fraeylemaborg
  • Museum en restaurant landgoed Fraeylemaborg
  • Stenenmuseum

 

 

Hoofdweg 108 Slochteren; 1,5 km vanaf de camperplek

Op de toren van Slochteren staat een pauw

De vrijstaande toren is, naast de fundering van zwerfkeien, het enig overgebleven deel van de laat-romaanse kruiskerk. Alleen het dwarsschip resteert na ingrijpende verbouwingen in de 18e- en 19e eeuw. Behalve de sloop van koor en schip, werden de muren van de kerk iets verlaagd, duidelijk zichtbaar aan de afgekapte boven nissen. Bij de laatste verbouwing werden ook grote rondboogvensters aangebracht. Binnenin de kerk zijn de gewelven vervangen door een houten zoldering. Het interieur bevat een aantal interessante zaken zoals de uit de kerk van Harkstede afkomstige rouwborden van Henric Piccardt en zijn vrouw Anna Rengers, een grafzerk uit 1613 van Zeino Henrick Rengers, en een herenbank uit 1783. Ook is er een neoklassieke preekstoel uit 1783 en een Van Oeckelen-orgel dat in 1885 in gebruik werd genomen

SlochterenW

Gebruik

Tegenwoordig is de kerk in bezit van de Stichting Oude Groninger kerken, maar wordt gehuurd door de gemeente Slochteren. Deze verzorgt de wekelijkse kerkdiensten.

Het orgel                                                                                                                       Het orgel is gebouwd door de Fa. P. van Oeckelen en Zonen in 1895. Het orgel is de vervanger van een orgel uit 1869 dat eveneens door van Oeckelen gebouwd is. Dit orgel is in 1880 door brand verloren gegaan. Het orgel heeft een imposant front wat doet vermoeden dat het een ´groot´ orgel is met 2 klavieren en zelfstandig pedaal. Dit is niet het geval. Het orgel heeft 1 klavier met 10 stemmen en een aangehangen pedaal. De kas is geschilderd in imitatie eiken en de omgeving van het klavier in essen imitatie. Het orgel is in 2009/2010 gerestaureerd door Pels & Van Leeuwen.

Kerkinterieur met orgelfront

In de toren hangt een klok die dateert uit 1373. De klok heeft een doorsnede van 126 cm en weegt 1300 kg, waarmee het een van de grootste klokken van Groningen is die vóór 1400 werden gegoten. Tevens is het mogelijk de oudste klok in Groningen met een gotisch profiel.

Geen fotobeschrijving beschikbaar.

Er is een boeiende publicatie over de historische band tussen de kerk en de borg van Slochteren.
De Hervormde kerk en de Fraeylemaborg zijn twee schitterende monumenten in het dorp Slochteren. In de volksmond wordt de karakteristieke kerk “Mijnheers kerk” genoemd. De koster zette de torenklok op zondag gelijk met die van de borg en
er werd een kleed gelegd van de weg naar de kerkdeur zodat de borgfamilie in stijl kon binnenkomen.

De voorname positie van de borgheer is ook verder overal te zien in en rondom de kerk.
In “Mijnheers kerk” wordt aandacht besteed aan de bouwgeschiedenis, de eigen ingang van de familie, de herenbank, het avondmaalszilver en de rouwborden.

Viskenij

In de tuin achter de pastorie is nog een viskenij te vinden. Een viskenij is een gegraven vijver waar vroeger levende vis in werd bewaard om op te eten. Op die manier kon er elke vrijdag verse vis gegeten worden, hetgeen vroeger gebruikelijk was onder de roomskatholieken. De viskenij in Slochteren is een mooie open vijver met in het midden een eilandje. Waarschijnlijk stamt deze bijzondere viskenij al uit de middeleeuwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *